• Maatschappelijke Organisatie
  • Hulpverlener
  • Activiteit
  • (beschrijving van de groep/-grootte etc.)
  • De periode waarin de groep ingezet kan worden, als er een groep beschikbaar is.
  • Akkoordverklaring verwerking persoonsgegevens