• Maatschappelijke Organisatie
  • Hulpverlener
  • Cliënt / Hulpontvanger
  • Voldoet uw cliënt aan onze criteria
  • Hulpvraag
  • Uitvoering
  • De periode waarin de groep ingezet kan worden, als er een groep beschikbaar is.
  • Akkoordverklaring verwerking persoonsgegevens