• Maatschappelijke Organisatie
 • Hulpverlener
 • Hulpontvanger
 • (Alleenstaand/gezin, nationaliteit, geslacht, geboortejaren en geslacht van de gezinsleden, belangrijke info e.d.)
 • Situatie en benodigdheden
 • Heeft de hulpverlening de situatie zelf beoordeeld?
 • Vanaf wanneer zou het contact vorm gegeven kunnen worden en voor welke periode?
 • Specifieke wensen ten aanzien van te werven gezin, bijvoorbeeld qua samenstelling, leeftijden, ervaring.
 • Hoe ziet het sociale netwerk er uit, is er geprobeerd het netwerk in te schakelen, etc. waarom lukt dat niet?
 • Is er voldaan aan de criteria (onvoldoende netwerk/ gezondheid, financiën), graag een korte uitleg.
  Waarom wilt u Present inschakelen? Waarom is het belangrijk dat er contact met een gezin in de buurt ontstaat?
  Hoe verbetert daarmee de woon/leefomgeving van de hulpontvanger?
 • Akkoordverklaring verwerking persoonsgegevens